I Sverige finns världens äldsta träkyrka. Det är kyrkboden i Ingatorp som har detta rekord men det är däremot inte en av de kyrkobyggnader som drar till sig speciellt många besökare årligen. Det är istället stenkyrkorna med anor från medeltiden som främst är intressanta. En hel del kyrkor och kloster finns kvar från den tiden vilket beror på att man då började bygga dessa byggnader i sten.

Många av de äldre kyrkor som finns i Sverige används inte längre för kyrkoverksamhet utan är turistmål som i många fall kan liknas med museum.

Tre av de kyrkor och kloster som sticker ut lite ur mängden mot övriga är:

Lunds Domkyrka

Kyrkor och klosterDet finns olika teorier om när Lunds domkyrka byggdes men mycket talar för att det genomfördes någon gång på tidigt 1100-tal. Så sent som på 1800-talet genomfördes en rad arbeten med kyrkan som skulle förändra dess utseende både interiört och exteriört. Målet var att skapa en byggnad som var mer konsekvent i sin utformning. På den tiden fanns alltså inte alls lika stor tanke på att bevara kyrkans historia som det finns idag.

Idag är Lunds Domkyrka den kyrka i Sverige som har flesta besökare per år. Detta med över 700.000 besökare årligen. Utöver det tillkommer även ca 85.000 personer som en eller flera gånger går på gudstjänst i kyrkolokalen.

Vadstena Kloster

Vadstena Kloster kanske är Sveriges mest kända och även mest besökta kloster. Klostret invigdes 1384 och var då ett så kallat moderkloster till ett flertal andra kloster som var kopplade till samma orden, Den Heliga Frälsarens Orden. Klostret har under vissa perioder stått helt tomt och över tid har det varit flera olika som drivit det. Från 1991 har det varit ett abbedisskloster och namnet är sedan dess Pax Maria. Men de allra flesta säger fortfarande Vadstena Kloster.

Delar av klostret går att besöka och här finns även en klosterbutik där det bland annat går att köpa filmer och bildspel som berättar om klostrets historia.

Några gånger per år genomförs även reträtt/besinningshelger. Helger som allmänheten kan anmäla sig till och deltaga i. Här finns även ett gästhem där man kan bo enstaka eller flera nätter.

Resmo Kyrka

Resmo kyrka är den äldsta medeltida kyrka i Sverige där fortfarande kyrkoverksamhet pågår. Det kan vara en av orsakerna till att det även är den mest välbevarade medeltida kyrkan på Öland.

Enligt undersökningar av byggnadsantikvarier har kyrkan daterats till 1000-talet. Det finns delar av långhuset och västtornet som har historia så långt bak i tiden. Sedan har kyrkan byggts till och renoverats i omgångar. Flera förändringar genomfördes på 1800-talet och så sent som 1923 ändrades utseendet genom förändring på exteriören.